Актюбинский областной
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

  

Афиша

"Өсімдіктер әлемі" гербарийлер…

15-12-2022

Подробнее...

"Қазақты қос арысы, қос данасы

02-12-2022

Подробнее...

А.Байтұрсыновтың туғанына 150-жыл

14-10-2022

Подробнее...

Ақтөбенің ақпарат әлемі

21-06-2022

Подробнее...

Ақтөбенің ақпарат әлемі

20-06-2022

Подробнее...

Ұлттық құндылықтар - ұлтымыздың қорғаны

17-05-2022

Подробнее...

Виртуальный музей

Яндекс.Метрика

 

Научные публикации

Содержание материала

Научные публикации сотрудников музея

1. Бисембаев А.А., Жамбулатов К.А., Хаванский А.И., Ахатов Г.А., Калменов М.Д., Уразова А.Б., Жанузак Р.Ж. Предварительные итоги исследования элитных памятников ранних кочевников в Актюбинской области.

2. Бисембаев А.А., Сарсенов Ш., Уразова А.Б. Реалии и перспективы развития музея в современном мире

3. Есіркепов Б.С. «Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорындағы этнографиялық коллекция: құрылу тарихы, жүйелендіру және классификациялау»

4. Есіркепов Б.С. Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорындағы ағаш бұйымдарының классификациясы

5. Қалнияз Б. Музей ісі статистикасы: сараптамалық талдау (Ақтөбе өңірінің музейлері бойынша)

6. Шалманова А.Б. Қандастардың қазақстандық қоғамда бейімделуі (Ақтөбе облысы мысалында)// «Орталық Азияның ежелгі және дәстүрлі қоғамдарының тарихи-мәдени мұрасы: жаңа ашылымдар мен пәнаралық зерттеулер» атты «ХІIІ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / Жауапты ред. Р.С. Жуматаев. – Алматы: Қазақ университеті, 2021. – 468 б. 221-224-бб.

7. Мустафин Ф.М. Монголо-ойратский съезд 1640 года и попытки создания коллективной безопасности монгольских народов

8. Мустафин Ф.М. Роль дипломатии во внешней политике правителей Казахского ханства в XV – XVIII вв

9. Нургалиев Р.С. Мерейі биік суретші еді

10. Нуркеева Л. С. Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейі қоры палеонтологиялық коллекция ерекшеліктері

11. Нуркеева Л. С. Музей қорындағы фото-құжаттар коллекциясын атрибуциялау ерекшеліктері.

12. Нуркеева Л.С. Фото-құжаттар коллекциясы: тұңғыш кәсіби дәрігер Мұхамеджан Қарабаевқа тиесілі мұрағат

13. Сарыбай А.С. «Музей жаршысы» әдістемелік журналының тарихы. Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейінің іс-тәжірибесін насихаттау

14. Попова Л. Ф., Шалманова А. Б. Традиционный компонент в системе свадебных подарков казахов Актюбинской области Республики Казахстан. Кунсткамера. 2021. 4(14): 141–152.

15. Тулегенов О.Ж. Бейнелеу өнері коллекциясындағы Ақтөбе өлкесі (ХХ ғасырдың бірінші жартысы)

16. Турлыбаева Б., Ғылыми қор - музей құндылықтарының айғағы

17. Шалманова А.Б. Влияние пандемии на свадебную обрядность казахов в 2020 //XIV Конгресс антропологов и этнологов России : сб. материалов. Томск, Ч54 6–9 июля 2021 г. / отв. ред. И.В. Нам. – Москва ; Томск : Издательство Томского государственного университета, 2021. – 830 с. С.608 (РИНЦ)